La toate produsele taxa de livrare este GRATUITĂ!
Abonează-te la newsletterul nostru!

Trimite
Politica de confidențialitate

Informare privind protecția datelor personale al compananiei Xentury RO SRL pentru utilizatorii siteului „gruppi”

Prezenta Informare privind protecția datelor personale (în continuare Informare) este în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (în continuare GDPR) și conține informațiile legate de prelucrarea datelor personale puse la dispoziția Prestatorului de către utilizatorii (în continuare Utilizator) paginilor web (în continuare Pagina web) administrate de Xentury RO SRL (înregistrată la ORC sub nr. J12/1096/2018, EUID: ROONRC.J12/1096/2018, CUI 39086865, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Napoca, nr. 4, et. 1, ap. 64, jud. Cluj) reprezentant: Kamarás Dávid administrator, în continuare: Prestator)

I. DEFINIȚII ȘI TERMENI

 1. Termeni legate de protecția datelor

Dacă în prezenta Informare nu este stipulat altfel, termenii de mai jos au semnificația următoare:

 • date personale ”: orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("interesată"); o persoană fizică poate fi identificată, direct sau indirect, pe baza unuia sau mai multor factori legați de caracteristici fizice, fiziologice, genetice, intelectuale, economice, culturale sau sociale, sau pe baza unor identificatoare, cum ar fi numele, numărul sau date referitoare la locația persoanei respective.

 • prelucrarea datelor”: totalitatea operațiunilor făcute cu date personale sau cu baze de date, în mod automatizat sau neautomatizat, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, divizarea, stocarea, transformarea sau modificarea, accesarea, utilizarea, transmiterea, distribuția, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod automatizat sau neautomatizat a datelor cu caracter personal sau a fișierelor de date , alinierea sau interconectarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea lor.

 • operator de date personale”: înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în mod individual sau cu alții; în cazul în care scopurile și mijloacele de gestionare a datelor sunt definite în legislația Uniunii sau în legislația națională, operatorul de date personale sau aspectele particulare ale desemnării operatorului de date pot fi, de asemenea, determinate de legislația Uniunii sau de legislația națională

 • "consimțământul părții interesate": înseamnă o declarație voluntară, concretă și adecvată, informată și clară a voinței persoanei în cauză prin care aceasta indică declarația sau confirmarea prin exprimarea clară a consimțământului său cu privire la consimțământul său față de prelucrarea datelor cu caracter personal care îl afectează.

 • "date speciale": date cu caracter personal referitoare la originea etnică, naționalitate, opinie politică sau apartenență la partid, religioase sau alte convingeri, apartenența la organizația de reprezentare a intereselor, date cu caracter personal referitoare la viața sexuală, date cu caracter personal referitoare la starea de sănătate, pasiuni patologice, istoric criminal.

 • "date genetice": orice date cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice care furnizează informații specifice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective și care rezultă în principal din analiza unui eșantion biologic prelevat de la acea persoană fizică.

 • "date biometrice": date cu caracter personal obținute prin orice proceduri tehnice specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a unei persoane fizice, cum ar fi datele faciale sau dactiloscopice;

 1. Conceptele de mai sus sunt, de asemenea, conceptele utilizate de GDPR. Textul GDPR este disponibil la https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1544448105485&from=EN

 1. Lista nu este completă, dacă doriți informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

 1. Alte definiții:

 • Înregistrare”: înseamnă un proces inițiat prin furnizarea de date personale pe site, așa cum este detaliat mai jos, în care utilizatorul creează un profil personal protejat prin parolă.

 • Ofertă”: înseamnă serviciile și produsele Furnizorului pe care Prestatorul le publică pe site.

 • Furnizor” : Partenerul contractual al Prestatorului, care, în numele său, publică Oferta pe site.

 • Comandă”: făcând click pe butonul "Îl vreau" de pe site, utilizatorul intenționează să utilizeze Oferta dată.

 1. Prestatorul informează Utilizatorul că ofertele publicate pe site nu sunt proprietatea Prestatorului sau nu sunt furnizate de către Prestator Utilizatorului.

 2. Prestatorul operează numai site-ul web și acționează doar ca intermediar în legătură cu licitarea între Furnizor care publică oferta și Utilizatorul.

 3. Prestatorul informează Utilizatorul că există o relație contractuală între Utilizator și Furnizor pentru Ofertă, iar Prestatorul nu este parte la Ofertă.

 4. Prestatorul informează Utilizatorul ca pentru plasarea Comenzii nu este necesară înregistrarea, însă Înregistrarea poate accelera lansarea Comenzii.

 5. Prestatorul informează, de asemenea, Utilizatorul că, în cazul unei Comenzi fără înregistrare, anumite date personale sunt necesare pentru completarea acestuia.


II. MODALITĂȚILE DE TRATARE A DATELOR PERSONALE ȘI BAZA LEGALĂ PRIVIND TRATAREA DATELOR PERSONALE

 1. Mai jos găsiți o prezentare generală a modului în care dorim să furnizăm informații personale pe site, prin înregistrarea pe site sau prin comanda ofertelor de pe site, precum și de ce avem nevoie de aceste date, pentru ce ne sunt necesare și cât timp vor fi folosite.

 2. Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele cazuri, ținând seama de principiile enunțate la articolul 5 alineatul (1) din GDPR:

 • Navigare pe website

 • Înregistrare

 • Efectuarea comenzii

 • Abonare newsletter

 • Cookies pe site

 1. Navigare

 1. Date prelucrate: adresă IP a Utilizatorului.

 2. Baza legală pentru prelucrarea datelor este acordul Utilizatorului și protejarea intereselor legitime ale Furnizorului de servicii [articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (f) din GDPR]

 3. Scopul prelucrării datelor: protejarea sistemului informatic și securitatea Siteului

 4. Durata gestionării datelor: 15 zile de la ultima vizită.

 5. Puteți să vizitați și să navigați pe site fără să ne furnizați date personale. Cu toate acestea, când începeți să utilizați site-ul web, ne trimiteți o solicitare de la computer sau dispozitiv mobil. Ca și cum ați fi trimis o scrisoare pentru a răspunde la conținutul site-ului. Cu toate acestea, putem răspunde la solicitarea dvs. doar dacă introduceți adresa dvs. Această adresă este adresa dvs. de identificare pe Internet, adresa dvs. IP. Această adresă IP este trimisă pe serverul nostru de către site-ul Web pe care doriți să îl vedeți. Acesta este un proces automat, introducând adresa URL a site-ului în browserul dvs. sau făcând clic pe orice link pe care l-ați postat pe site pentru a contribui la prelucrarea adresei dvs. IP și la gestionarea acesteia de către furnizorul de servicii. Pentru ca "corespondența" să fie netedă, serverul nostru stochează adresa dvs. IP în așa-numitele fișiere log.

 6. Identificarea și stocarea adresei IP este necesară pentru protejarea sistemelor IT și funcționarea în siguranță a site-ului web. Protecția împotriva potențialelor activități rău intenționate împotriva site-ului web este asigurată parțial prin conectarea la site-ul Web și listarea adreselor IP din care a fost adresată o solicitare serverelor noastre. Dacă o adresă IP detectează o activitate perturbatoare pe site-ul Web, aceasta va fi blocată. Remedierea și legalizarea unei posibile activități rău intenționate se face prin acest lucru. Dacă nu se întâmplă nimic, fișierele jurnal și adresele IP vor fi șterse. Adresele IP stocate în fișierele jurnal nu vor fi utilizate și vor fi șterse automat în termen de 15 zile. În cazul în care a fost semnalată o problemă sau o activitate interzisă, adresa IP nu va fi ștearsă. Aceste activități sunt ori cele enumerate mai sus sau orice altă activitate care încalcă legea locală, de stat, națională sau internațională.

 1. Înregistrare

 1. Date prelucrate: adresă e-mail Utilizator

 2. Baza legală pentru prelucrarea datelor: acordul Utilizatorului [articolul 6 alineatul (1) literele (a) din GDPR]

 3. Scopul prelucrării datelor: Identificarea Utilizatorului atunci când acesta folosește anumite servicii pe Site

 4. Durata gestionării datelor: până la retragerea consimțământului sau a înregistrării pe site

 5. Înregistrarea pe site este opțională, comanda este posibilă fără înregistrare, dar cu înregistrarea puteți facilita și accelera livrarea comenzilor ulterioare. Pentru a vă înregistra, trebuie doar să introduceți adresa dvs. de e-mail, acesta este suficient să creați propriul cont de utilizator. După înregistrare, vă vom trimite un e-mail la adresa de e-mail pe care o furnizați, confirmând înregistrarea dvs. Pentru a vă asigura că aveți acces numai la conținutul contului dvs., trebuie să fiți clar identificat în timpul vizitei dvs. pe site, prin urmare trimiterea unui e-mail de confirmare este menită să împiedice utilizatorii neautorizați să creeze un cont de utilizator în numele altei persoane. Obligația noastră la GDPR impune de asemenea că nu trebuie să solicităm alte informații personale decât adresa de e-mail de la dvs. în timpul înregistrării.

 6. Dacă nu ai împlinit vârsta de 16 ani, GDPR nu ne va permite să ne prelucrăm datele tale personale. Dacă încă nu ai 16 ani, trebuie să aștepți puțin timp ca să te poți înregistra. Poți cere oricând părinților tăi să te înregistreze cu propria adresă de e-mail și în acest caz poți utiliza contul pe care îl creează.

 7. Puteți iniția oricând anularea înregistrării prin e-mail la adresa [email protected], de pe adresa de e-mail pe care ați înregistrat-o. În acest caz, toate datele dvs. personale vor fi șterse cât mai curând posibil după primirea e-mailului. În plus, vă oferim posibilitatea de a vă gestiona profilul personal inițiind, prin simpla atingere a unui buton, ștergerea tuturor datelor pe care le gestionăm. În acest caz, odată ce faceți clic pe butonul de ștergere, adresa dvs. de e-mail va fi ștearsă irevocabil din sistemul nostru împreună cu toate datele personale, fără a mai fi necesară o altă acțiune.

 1. Efectuarea comenzii

 1. Date prelucrate: Numele și prenumele Utilizatorului, adresa de livrare și de facturare a Utilizatorului (dacă cele două sunt diferite), adresa de e-mail a Utilizatorului și numărul de telefon al Utilizatorului.

 2. Baza legală pentru prelucrarea datelor: acordul Utilizatorului [articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (b) din GDPR].

 3. Scopul prelucrării datelor: Executarea contractului încheiat între Utilizator și Partener, care se referă la Comanda plasată pentru o anumită Ofertă.

 4. Durata gestionării datelor: până la expirarea perioadei de garanție referitoare la Produsul sau Serviciul oferit sau până la retragerea consimțământului

 5. Pentru a putea încheia un contract bazat pe comanda dvs. între dvs. și Furnizor și pentru a primi produsul sau serviciul dorit, trebuie să furnizați informațiile indicate mai sus. Datele furnizate vor fi transmise Furnizorului care va livra Oferta la adresa specificată. Necesitatea și cursul transferului de date sunt discutate mai jos. Prin transmiterea datelor dvs., legătura dintre noi se va încheia cu privire la comanda specifică, dar datele dvs. vor continua să fie procesate ca operator de date până la sfârșitul perioadei de garanție referitoare la Ofertă, pentru care motivele sunt prezentate mai jos. Dacă ați furnizat deja informațiile de mai sus în profilul dvs. de utilizator, noi le vom prelucra în calitate de operator de date cu caracter personal, pe baza consimțământului dumneavoastră până când consimțământul dumneavoastră este retras. Dacă ați retras consimțământul, datele dvs. vor fi șterse imediat și irevocabil.

 6. În executarea Comenzii , Furnizorii sunt considerați operatori de date, deoarece acestea sunt cei care determină domeniul de aplicare și prelucrarea datelor descrise mai sus, scopul și temeiul juridic (pentru contract), ei îndeplinesc de fapt sarcinile contractuale și ei efectuează Comanda, noi doar facem posibilă ca Ofertele Furnizorilor să ajungă la voi. Veți găsi numele și detaliile de contact ale Furnizorului care le furnizează pentru fiecare Ofertă.

 7. Se poate întâmpla ca, pe baza comenzii dvs., Oferta nu va fi livrată de către Furnizor, ci de un serviciu de curierat. În cazul în care Furnizorul alege această modalitate de a livra Oferta (prin curierat), aceasta (inclusiv numele și datele de contact ale serviciului de curierat) va fi indicat în toate cazurile, iar detaliile vor apărea lângă descrierea ofertei. Deoarece acest lucru nu este întotdeauna posibil și deoarece partenerii noștri pot apela la mai multe servicii de curierat, vă rugăm să luați legătura cu furnizorii! În cazul în care un serviciu de curierat a fost implicat în livrare, informațiile furnizate Furnizorului, pot fi transmise societății care efectuează livrarea în vederea executării contractului. Și în acest caz vă rugăm să luați legătura cu Furnizorul.

 8. Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că există o relație contractuală între dvs. și Furnizor în ceea ce privește îndeplinirea comenzii, astfel încât Furnizorul oferă garanție pentru produsele sau serviciile comandate. Desigur, dacă ne contactați în legătură cu solicitări legate de garanție, vă vom ajuta să contactați furnizorul în această privință.

 1. Abonare newsletter

 1. Date prelucrate: adresă de e-mail al Utilizatorului.

 2. Baza legală pentru prelucrarea datelor: acordul Utilizatorului [articolul 6 alineatul (1) literele (a) din GDPR]

 3. Scopul prelucrării datelor: notificarea Utilizatorului despre Oferte noi, informare despre noutăți de pe Site, sau despre orice modificare.

 4. Durata gestionării datelor: până la retragerea consimțământului sau ștergerea înregistrării pe Site.

 5. Dacă doriți să fiți informat despre cele mai recente și cele mai bune oferte publicate pe Site și doriți să fiți informat în primul rând despre diferitele reduceri sau îmbunătățiri, aveți posibilitatea să vă abonați la newsletter-ul nostru. Puteți face acest lucru la înregistrare, dacă bifați caseta de lângă "Doresc să primesc newsletter privind ofertele" sau în orice moment, făcând click pe bara "Abonați-vă la newsletter" introducând adresa dvs. de e-mail și bifând caseta.

 6. Desigur, vă puteți dezabona în orice moment cu butonul de dezabonare din newsletter, prin e-mail sau în contul dvs., prin retragerea consimțământului.

 7. Dacă ați dat consimțământul pentru a vă trimite newsletter, veți primi anumite e-mail-uri de la noi la anumite intervale în care vă oferim diverse informații despre Ofertele de pe Site sau despre funcționare Siteului. Nu dorim să vă deranjăm și să vă inundăm cutia poștală, astfel veți primi maxim 1 newsletter pe zi. Dacă optați pentru abonarea la newsletter, faceți o declarație clară pe baza unor informații specifice și adecvate prin care sunteți de acord să vă trimitem un newsletter și să prelucrăm datele dvs. personale necesare pentru trimiterea scrisorilor.

 8. Puteți solicita în orice moment dezabonarea de la newsletter, făcând click pe link-ul din partea de jos a oricărui newsletter sau cu un e-mail la adresa de e-mail [email protected] de pe adresa de e-mail pe care ați înregistrat-o pentru newsletter. Dacă dați clic pe link-ul din partea de jos a newsletter-ului nostru, acesta va avea loc automat, iar în cazul dezabonării prin e-mail, colegii noștri vor șterge toate datele personale stocate în cel mai scurt timp posibil.

 1. Cookie-uri

 1. În timpul vizitelor dvs. pe site, vrem să vă bucurați de cea mai bună experiență de utilizator. Adică, pagina și conținutul să fie încărcate ușor, setările dvs. personalizate să rămână exact așa cum le-ați setat, și să afișăm conținut relevant pentru nevoile dvs. Toate acestea sunt cunoscute ca cookie-uri.

 2. Fișierele cookie sunt fișiere text mici care conțin un identificator unic stocat pe computerul dvs. sau pe dispozitivul mobil, astfel încât dispozitivul pe care îl utilizați să fie recunoscut. Cookie-urile pot fi utilizate numai pentru durata unei vizite la un anumit site sau pentru a măsura modul în care utilizați serviciul și conținutul din timp în timp. Cookie-urile ne ajută în afișare caracteristicilor și funcțiilor importante utilizate pe site-urile noastre și ne ajută să îmbunătățim experiența clienților.

 3. Când utilizați un site Web, veți găsi o varietate de cookie-uri, fiecare având scopuri diferite. Se pot distinge următoarele tipuri de module cookie:

 • Cookie-uri indispensabile / funcționale: acestea sunt de obicei mici pachete de date de pe computer care ajută site-urile web să funcționeze. Sunt necesare ca să vă putem oferi un site Web rapid, modern și ușor de utilizat. Fără aceasta, site-ul Web nu ar funcționa. Folosind modulele cookie funcționale, ne amintim lucrurile mici pe care le-ați lăsat ultima dată pe pagină, astfel încât ori de câte ori vă veți întoarce, veți găsi totul în același mod și în locul în care ați lăsat-o.

 • Cookie-urile statistice și de marketing: sunt folosite pentru a cunoaște obiceiurile diferite ale vizitatorilor. Acestea vor ajuta dezvoltatorii web să înțeleagă mai bine ce funcționează și ce nu, în consecință, să dezvolte un website care se potrivește nevoilor dvs. De asemenea, ajută la identificarea motivului pentru care o reclamă sau o comunicare este eficientă, iar altul nu. Afișează timpul petrecut pe diferite pagini sau traseul prin care ați ajuns pe o anumită pagină. Cunoscând toate aceste informații, putem îmbunătăți structura și funcționalitatea siteului, și îl putem adapta nevoilor vizitatorilor. Ajută să creăm o imagine mai clară privind dispozitivele folosite la accesarea siteului, locația geografică, ora din zi și timpul petrecut pe site, totodată ce trenduri de vizitare pot fi observate și care sunt siteurile de pe care ajunge cineva pe acest site.

 1. În plus, facem distincția între o cookie-uri valide pentru o sesiune de lucru și cookie-urile permanente.

 • Un modul cookie valid pentru o sesiune va funcționa numai până când închideți browserul.

 • Cookie-urile permanente vor continua să funcționeze, acestea nu vor fi șterse automat atunci când browser-ul este închis. Aceste cookie-uri permanente sunt, de exemplu, cele care ajută ca pagina să funcționeze mai repede și ca setările dvs. să rămână neschimbate după închiderea browserului.

 1. Puteți șterge toate cookie-urile de pe computer și puteți împiedica plasarea cookie-urilor noi pe computer. Este posibil ca câteva siteuri să nu funcționeze, dar cu siguranță nu vor mai exista cookie-uri.

 2. În setările browserului dvs., puteți accepta sau respinge cookie-urile noi și puteți șterge modulele cookie existente. De asemenea, puteți să setați în browser să vă anunță de fiecare dată când apar cookie-uri noi pe computer sau pe alt dispozitiv. Pentru mai multe informații despre modul de gestionare a modulelor cookie, consultați funcția "ajutor" a browserului dvs.

 3. Dacă decideți să dezactivați unele sau toate modulele cookie, nu veți putea utiliza toate funcțiile site-urilor noastre Web.

 4. Să vedem mai exact, noi ce fel de cookie-uri folosim pe site:

 1. FUNCȚIONALE

 • Nume: web

Ce face? - Identifică sesiunea de lucru între server și browser.

 • Nume: nomobile

Ce face? – Dacă acest cookie este active, va fi încărcată verisunea desktop, și nu de mobil

 • Nume: userdata

Ce face? - Aici stocăm detaliile comenzii dvs. anterioare. Dacă comandați din nou, vom folosi informațiile dvs. pentru a completa formularul cumpărătorului, astfel încât să puteți cumpăra mai confortabil.

 • Nume: vote

Ce face? - O vom păstra atunci când votați, garantând că toată lumea poate vota doar o singură dată.

 1. SCOPURI STATISTICE

 • Nume: visitor

Ce face? - Stochează data. Cu ajutorul lui, vizita utilizatorului va fi înregistrată o dată pe sesiune în statisticile zilnice.

 • Nume: fromnl_cookie, fromnl_cookie_u

Ce face? - Acestea sunt folosite pentru a identifica utilizatorul care a ajuns pe site din newsletter și pentru a identifica newsletter-ul respectiv.

 • Nume: newsl_seq

Ce face? - Identifică utilizatorul care vizitează site-ul prin newsletter.

 • Nume: __utma ; __utmb ; __utmc ; __utmt ; __utmz

Ce face? – Cookie-urile utilizate de Google Analytics, au scopuri analitice. Mai multe informații: https://policies.google.com/?hl=ro&gl=us

 • Nume: _ga

Ce face? – Cookie-urile utilizate de Google Analytics. Mai multe informații: https://policies.google.com/?hl=ro&gl=ro

 1. SCOPURI MARKETING

 • Nume: __cfduid

Ce face? – Cookie instalat de Onesignal. Onesignal este un software de suport pentru mesagerie bazat pe browser. Activarea / Dezactivarea Onesignal se poate face oricând în setările browserului. Mai multe informații: https://onesignal.com

 • Nume: ads/user-lists/#

Ce face? - googleadservices, remarketing sesiune de lucru. Mai multe informații: https://policies.google.com/?hl=ro&gl=ro 

 • Nume: test_cookie ; IDE ; r/collect

Ce face? - Cookie-ul folosit de Google, numit doubleclick, utilizat pentru serviciul de anunțuri. Mai multe informații: https://policies.google.com/?ro=ro&gl=ro&hl=ro

 • Nume: affiliate

Ce face? –Partenerii de marketing folosesc aceste cookie-uri pentru măsurarea traficului și pentru decontare. Astfel pot fi identificate cumpărăturile făcute pe interfața partenerului de marketing.

 1. Vă rugăm să rețineți că, deoarece nu avem nicio influență asupra datelor prelucrate, sunteți responsabili pentru veridicitatea și acuratețea datelor personale furnizate. În cazul în care introduceți date false sau date incorecte, nu vom fi responsabili pentru eventualele întârzieri sau daune rezultate din acestea. Dacă observați că ați introdus incorect informațiile dvs. personale, aveți posibilitatea de a clarifica, preciza, corecta sau modifica datele. Dacă ați greșit, autentificați-vă pe site și modificați datele dvs. sau dacă nu ați furnizat datele dvs. în profilul utilizatorului și ați primit o comandă specială, vă rugăm să ne contactați la [email protected] fără întârziere pentru a vă modifica datele cât mai repede posibil sau modificați și transmiteți informațiile dvs. corecte partenerului nostru afiliat.

 2. Totodată, vă rugăm să rețineți că, dacă în afara modurilor amintite punctele 2.1.-2.7. ne veți pune la dispoziție alte informații și date personale, acesta va fi făcut nerecunoscut instant și șters irevocabil, de asemenea, vom exclude răspunderea noastră pentru datele pe care ne-ați trimis în mod voluntar, fără ca noi să solicităm informațiile respective.

  III. PROCESUL PRELUCRĂRII DATELOR, PREDAREA DATELOR

 1. Vom lua toate măsurile tehnice și organizaționale necesare pentru ca toate informațiile personale pe care ni le furnizați să fie protejate, inclusiv prin limitarea accesului la datele dvs. personale ai angajaților noștri și asigurarea unei protecții fizice, electronice și procedurale continue, care corespund regulilor privind datele personale.

 2. Vom lua toate măsurile rezonabile pentru protejarea datelor dvs., dar nu vom fi responsabili pentru niciun fel de daune, distrugere sau acces neautorizat la date în caz de eroare tehnică, dezastru natural, acte de terorism sau crimă.

 3. Împărtășim informațiile dvs. personale cu două tipuri de părți terțe.

 4. Pe de o parte, pentru a finaliza comanda dvs., trebuie să transferăm informațiile personale către terțe părți. Acest lucru se datorează faptului că acționăm doar ca intermediari între dvs. și partenerii noștri. Cu toate acestea, nu efectuăm transferul de date în mod automat, dar cerem întotdeauna acordul expres. În fiecare caz, la fiecare ofertă vom posta cine este de fapt Furnizorul, care vă va finaliza comanda, astfel dvs. veți afla concret cine va primi datele dvs personale. Înainte de a putea trimite comanda dvs., puteți da acordul la transmiterea datelor dvs. bifând casetă de validare corespunzătoare. Rețineți că, dacă nu dați acordul la transferul de date, aceste este un obstacol în calea îndeplinirii comenzii. Dacă nu dați acceptul la transmiterea datelor, comanda nu poate fi prelucrată, iar pentru acesta nici noi, nici partenerii noștri nu vor fi responsabili. După cum am mai amintit, și Furnizorii pot transmite datele dvs. unei terțe părți (serviciul de curierat), dar în acest caz se aplică regulile privind protecția datelor personale ale Partenerilor noștri.

 5. Datele dvs. transmise sunt aceleași cu datele introduse în momentul lansării comenzii și cu datele furnizate în profilul dvs. de utilizator.

 6. Nu transmitem alte date suplimentare Furnizorilor, iar datele mai sus amintite sunt transmise numai cu scopul finalizării comenzii.

 7. Vă informăm că, în legătură cu acest website, Prestatorul subcontractează sarcini de asistență tehnică și de administrare, precum și dezvoltarea site-ului web (denumit în continuare "Dezvoltator"). Dezvoltatorul angajat de Prestator este GEDEON Printing and Service Bond Company (sediul social: 2600 Vác, strada Zrinyi 9, numărul de înregistrare al societății: 13-06-038121, reprezentat de Gedeon Attila Győri, director general, e-mail: [email protected]).

 8. Vă informăm, ca acest dezvoltator poate avea acces la datele dvs. personale în procesul executării sarcinilor contractuale, dar nu are dreptul de a face operațiuni cu acestea și nu le poate transfera nimănui, fiind direct responsabil pentru securitatea acestor date.

 9. Activitatea dezvoltatorului are scopul exclusiv de a menține buna funcționare a site-ului web. Dezvoltatorul poate efectua operațiuni numai pe datele stocate pe serverul gazdă în conformitate cu instrucțiunile noastre scrise și nu poate examina veridicitatea datelor prelucrate și legalitatea prelucrării datelor.

 10. Vă informăm că nu utilizăm un furnizor de găzduire pentru funcționarea siteului, noi administrăm serverul care asigură funcționarea siteului.

 11. În afară de aceste cazuri, putem transfera datele dvs. personale numai la cererea autorităților.

IV. DREPTURILE UTILIZATORULUI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

 1. Cu privire la informațiile dvs. personale, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de revocare: Puteți revoca oricând consimțământul la prelucrarea datelor, dar acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării datelor efectuate pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia;

 • Dreptul de acces: aveți dreptul să primiți feedback de la noi cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. personale și să solicitați informații cu privire la articolul 15 alineatul (1) din GDPR;

 • Dreptul de a face o corecție: aveți dreptul să corectați fără întârziere orice informații personale inexacte cu privire la solicitarea dvs. și aveți dreptul să solicitați completarea unor date personale incomplete;

 • Dreptul de anulare: Aveți dreptul să ștergeți fără întârziere informațiile dvs. personale cu privire la solicitarea dvs. și suntem obligați să ștergem fără întârzieri nejustificate date cu caracter personal referitoare la dvs., dacă apar motivele menționate la articolul 17 alineatul (1) din GDPR;

 • Dreptul de a restrânge prelucrarea datelor: sunteți îndreptățit să limitați procesarea datelor la cererea dvs. dacă oricare dintre condițiile stabilite la articolul 18 alineatul (1) din GDPR este îndeplinită;

 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul să primiți informațiile personale furnizate de dvs l într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, și să transferați aceste date unui alt operator de date.

 1. Vă rugăm să nu exerciți aceste drepturi într-o manieră necorespunzătoare, dar numai dacă are o bază reală sau dacă există un motiv, un criteriu stabilit în GDPR.